BET System Burda stavební – ekologické – thermo systémy

Úspora energie

Základní informace o izolačních sklech

Izolační skla jsou tvořena dvěma nebo více tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je určena použitím různě širokého distančního  rámečku (celková tloušťka izolačního skla se pohybuje v rozmezí cca 16 až 30 mm). Distanční rámeček je plněn prostředkem, který chemicky váže zbytkovou vlhkost v meziskelní dutině a tím zamezuje její možné kondenzaci. Skla jsou s distančním rámečkem spojována trvale plastickým tmelem, vnější okraj izolačního skla je tvořen trvale pružným tmelem. Tato technologie dvojího tmelení izolačních skel zajišťuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a nepropouští plynové složky.

Tepelně izolační vlastnosti izolačních dvojskel nebo izolačních trojskel závisí na použitém druhu skla, šířce  a materiálu distančního rámečku (Al,plast, nerez) a rovněž na druhu plynové náplně mezi skly. Tepelně izolační vlastnost výrobku je vyjádřena hodnotou koeficientu tepelného postupu „U“ (W/m2K). Koeficient tepelné prostupnosti „U“ se pohybuje v intervalu od 0,8 do 2,8 W/m2K. Tento efekt je způsoben konstrukcí izol.skla, selektivním účinkem mikroskopické vrstvy kovu, který se speciálními technologiemi nanáší na povrch plaveného skla.

Vysokého estetického dojmu lze dosáhnout použitím ozdobné mřížky v dutině mezi skly (nabízené v různých šířkách a barvách).

Použitím rozdílných tlouštěk skel je možno i u standardních izolačních skel dosáhnout zlepšení zvukové izolace. Akustické vlastnosti izolačního skla dále zlepšuje použití speciálně vrstveného skla a plynová náplň meziskelní dutiny.