BET System Burda stavební – ekologické – thermo systémy

Heat mirror

cats

Co způsobuje, že na jednom skle kondenzuje voda a na druhém ne? Rozdílem mezi okny to není.

Řešením je výměna nevyhovujícího skla za kvalitní izolační sklo s meziskelní tepelnou folií HEAT MIRROR. Jednoduše, rychle a efektivně odstraníte kondenzát, zvýšíte teplotu okolo skel a ušetříte za teplo.

Izolační skla Heat Mirror představují v dnešní době to nejlepší, co na trhu izolačních skel
vůbec existuje. Vznik Heat Mirror je důsledkem vývoje amerického vojenského průmyslu, který
měl ochránit posádky kosmických lodí před účinky škodlivého záření.
Jednotka izolačního skla Interm Heat Mirror je v podstatě dvojsklo, uvnitř kterého je napnuta

fólie Heat Mirror. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami, který svými

heat-mirror-rez
vlastnostmi převyšuje trojsklo a zachovává si hmotnost dvojskla. Fólie Heat Mirror je nositelkou
unikátních vlastností výsledného dvojskla – je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné
a ultrafi alové záření. V kombinaci s nízkoemisivním sklem s pokovením a při použití plynů
s nízkou tepelnou vodivostí dosahuje vyjímečných hodnot koeficientu tepelné propustnosti
k v rozmezí 0,5-0,7 Wm-2k-1,což jsou hodnoty o 50–90% lepší ve srovnání s nejlepšími
izolačními dvojskly klasickými. Izolační sklo Heat Mirror odráží tepelné záření zpět ke zdroji.
Tento fakt v praxi znamená další pozoruhodnou schopnost- zabránit v létě přehřívání interiéru
při zachování maximálního průchodu viditelného záření, není tedy nutné použití reflexního skla,
které sice zabrání průchodu tepelné složky záření do interiéru, zároveň však ztmaví místnost
omezením průchodu záření ve viditelné části spektra. Uvedené dvě vlastnosti skel Heat Mirror
mají významný vliv na snížení nákladů na vytápění v zimě a na klimatizaci v létě.

Výhody kvalitního izolačního skla  s meziskelní tepelnou fólií HEAT MIRROR:

  • jednoduché a rychlé, bez bourání a prachu
  • ze všech způsobů zateplení s nejrychlejší návratností vložených prostředků
  • výměnu skel je možné provést na všech typech oken (včetně kastlových a zdvojených)
  • výměnu skel je možné provádět i v zimním období
  • realizace bez stavebního povolení
  • lze použít i speciální skla (bezpečnostní, dekorativní, )