BET System Burda stavební – ekologické – thermo systémy

Dvojsklo

dvojsklo-schema
Izolační dvojskla jsou tvořena dvěma tabulemi plochého skla, jejíž vzdálenost je vymezována
různě širokými distančními profi ly. Ohýbaný hliníkový distanční profi l je naplněn vysoušecím pro-
středkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Celoobvodové spojení
skla s ohýbaným hliníkovým distančním profi lem je provedeno organickým, trvale plastickým
tmelem, který působí jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziskelní dutiny. Vnější okraj izo-
lačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi.
Takto konstruovaná izolační dvojskla jsou odolná proti mechanickému namáhání – tlaku, nárazo-
vému větru, vibracím. Aby izolační sklo mohlo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy
plochého skla, čímž lze zajistit požadované vlastnosti tepelně izolační, protisluneční, zvukově
izolační a bezpečnostní.
SPRÁVNÝM VÝBĚREM OKENNÍHO SKLA MŮŽETE:
– výrazně snížit náklady na vytápění
– zajistit příjemné klima bytu i v blízkosti oken
– chránit svůj dům před nevítanými návštěvníky
– chránit se před úrazem v důsledku prasknutí skla
– redukovat hluk v domě
– zabránit nadměrnému ohřívání prostor bytu slunečními paprsky